Blog roku 2005

Archiwum miesięczne

 

Wielbiciele Gabigabi i jej czerwonej sukienki.

 

Gniewoszówka, okolice Rymanowa 

  

 

Rogi, Beskid Niski 

 

Czystogarb, Beskid Niski 

  

 

Smerek, Bieszczady 

 

Czystogarb (Czystohorb), Beskid Niski 

  

 

w Króliku Wołoskim, Beskid Niski.

 

Ciechania, Beskid Niski. 

 

w drodze do Łazów 

 

Okolice Rymanowa 

 

Rymanów Zdrój 

 

Burdyńce, Beskid Niski 

 

…podczas zachodu słońca. Burdyńce, w tle Zamczysko i Kopiec, Beskid Niski okolice Rymanowa.

  

 

… też kwitnie.